torsdag 8 maj 2014

Utvärdering

Har utbildningen levt upp till dina förväntningar?

Varje tillfälle har gjort att man fått upp ögonen och testat på något nytt som har varit mycket användbart, både i elevgruppen och vid t.ex föräldramöten. Jätte givande och intressant!

Ja över mina förväntningar, mkt matnyttig ny information


Ja, varje moment i utbildningen har varit meningsfullt och efter varje träff har jag kunnat plocka något jag lärt mig för att använda direkt med mina elever.


Verkligen! Otroligt mycket material som är lärorikt och användbart och som man aldrig hade kunnat hitta själv. Att få tid avsatt varje månad för detta har varit mycket värdefullt.


Ja, det har den. Skulle behövt ännu mer tid bara...


Ja, i stort. Jag har fått tid till att utveckla det jag vill och möjlighet att fråga om saker som jag velat ta reda på.


Jag har fått lära mig en massa nytt. Tyvärr är jag inte tillräckligt intresserad av att använda datorn som ett skrivverktyg vilket innebär att jag sällan sitter på min fritid och prövar mig fram. jag hoppas att jag kommer igång så pass att jag kan göra det. Vi har fått en massa bra tips som man kan/ bör använda i undervisningen. jag vill använda datorn mer i min undervisning än vad jag gör idag. tycker fortfarande att det är för mycket tekniskt strul när man ska använda datorerna med barnen.


Jag har vid tidigare fortbildningstillfällen funnit att nivån höjs för fort för min elevgrupp. Jag var lite osäker inför kursstart hur mycket jag skulle kunna använda i min egen klass. Men jag tycker att många av dom tips och trix som vi har fått med oss från kurstillfällena har jag sedan kunnat anpassa till min elevgrupp.

Ja verkligen. Den har varit bättre än väntat.
Varje gång! Gått upplyft från varje kurstillfälle och fått med mig så mycket matnyttigt. Hade höga förväntningar som mer än väl infriats.

Mycket!

Har fått med mig många bra tips och olika digitala verktyg. Har blivit mycket mer förtrogen med att själv hantera dessa verktyg.

Jag upplever att kursen varit väl anpassad för de kursdeltagare med olika förutsättningar och erfarenhet av digitalt arbete i skolan. Även om jag arbetar mycket digitalt redan har kursen givit mig nya möjligheter att utvecklas i mitt arbete. Framförallt har jag i arbetet med mina elever använt mycket av det materialet som visats på kursen.Utbildningen har berört så många områden inom den digitala världen.
Det har varit roligt att sitta och jobba med de olika delarna. Jag har fått upp ögonen för de enorma möjligheterna som finns. Att komma ifrån den ordinarie arbetsplatsen har varit bra. Jag har kunnat fokusera på datorn.
För att allt detta nya ska bli befäst hos mig måste jag dock jobba mer med det. Den tiden är svårare att hitta, eller snarare att ta. På min skola finns det en stor kompetens angående digitala verktyg. Jag behöver ta del av mina kollegors kunnande för vidare utveckling.


Har utbildningen på något vis förändrat din undervisning / arbete med barnen?


Jag använder datorn mer med eleverna, t.ex. Kahoot som dem älskar. Sen använder jag den mer i min undervisning.

Mer digital kompetens och att våga använda den erfarenhet jag tagit med mig från kursen har gagnat eleverna.

Ja, använder de digitala "hjälpmedel" jag fått introducerat för mig på kursen ofta i mitt arbete.

Jag har börjat att använda mig mer av en del verktyg som vi har fått tips om under kursens gång.

Framför allt utvecklat datorn som eget arbetsredskap och gett en delvis ny syn på att inkludera IT i undervisningen.

Ja absolut!

Absolut! Jag har lärt mig mycket på träffarna, som jag sedan har provat med mina elever i skolan. Mycket utvecklande för både dem och mig.

Ja massor jag kan nu arbeta både med ipad och med datorerna med barnen.Synd bara att vi inte har haft tillgång till starboard eller smartboard i vårt klassrum annars skulle jag ha kunnat pröva ännu mer nya saker.

ag har kommit igång mer med arbetet kring upphovsrätt med eleverna och blivit mer medveten om hur och när jag kan väva in både detta och källritik i min undervisning på ett bra och naturligt sätt. Framförallt har jag fått mer tid för reflektion kring hur jag arbetar och hur jag vill arbeta digitalt med eleverna.

Inte så mycket i dagsläget men jag hoppas att det blir så inför hösten.

Ja
Hittat nya vägar att t ex använda iPad, fått info om vilka avtal, t ex NE, som vi kan nyttja.

Det har gett mig nya idéer och jag har känt mig säkrare i min användning av olika program.

Jag har vågat testa nya program med eleverna och kommer i fortsättningen testa andra saker. Man blir ju säkrare hela tiden efterhand.

Jag är mycket säkrare i min undervisning när det kommer till digitala arbetssätt. Det har varit mycket inspirerande. Att jag skulle starta en blogg och lägga en stor del av min lektionsplanering på den fanns ju inte ens i min tankevärld för ett år sedan.

Ja det flippade klassrummet tilltalar mig mycket. Nu när man kan lägga upp en blogg, länka filmer från youtube så känns det mycket inspirerande.
Genom en blogg/ hemsida kan man få en närmare kontakt med eleverna och deras familjer. Att kunna visa verksamheten varje dag och inte bara vid föräldramöten en gång per termin.

Arbetar mer variationsrikt nu än innan kursen.

Jag har fått många nya tankar och upplägg för hur jag kan jobba med barnen. Än kan jag inte säga att jag jobbar på ett annat sätt.


Något du tycker att jag borde tänka på till nästa utbildningstillfälle, alt. nytt upplägg inför hösten?


Bra om man kan få vara fler från samma arbetsplats/arbetslag, det har i alla fall underlättat vårt arbetssätt, men då kanske man måste lägga fler träffar under annan tid, t.ex. eftermiddagar.


Att få en uppföljning av det man lärt sig vore önskvärt, att kunna få tid till att arbeta vidare, komma ihåg det man faktiskt lärt sig på kursen hade varit en enorm tillgång. Som det är nu ligger det på varje pedagogs eget ansvar och intresse att bevara kunskapen från fortbildningen. Det är alltid fråga om tid och vad väljer jag att ta bort om jag vill lägga mer tid på det här?


Allt toppen!


Bra om det gick att lösa att man kommer minst två från samma skola då jag tror att man kan hjälpa varandra och sprida info. till resten av skolan på ett lättare sätt.


Det låter bra att hela arbetslag får gå tillsammans. Hoppas att många nappar på det och ser till att få tiden.

Jag förstår syftet med att ha en kurslitteratur, men tycker att boken har varit ganska babblig och inte så givande.

Mitt problem har varit att när jag försökt få med mina kollegor har de backat. De har inte samma kunskaper och det har inneburit att jag har fått backa. Det hade absolut varit bra att få utbildningen i arbetslaget så att vi kan ligga på samma ambitionsnivå. I nuläget måste man vara nyfiken och intresserad för att få utbildning.


Vore mycket bra att få tid till detta ute på skolorna efter avslutad kurs. Man behöver prata ihop sig med sina kollegor och då behövs mer än fem snabba minuter här och där i förbifarten.

Hela arbetslaget/ämneskollegorna behöver träffas och gärna få mer utbildning och tid till gemensamma projekt där datorn kan användas som verktyg på olika sätt. Uppföljning är mycket viktigt för att fortsätta att utveckla arbetet med datorn som verktyg/läromedel i skolan.

Ta reda på lite förkunskaper jag har kollegor som gick förra omgången och slutade efter ngn gång för att de tyckte att det var för svårt.Jag var ganska orolig innan men det har blivit över förväntan och jag har lärt mig jätte mycket. Det vore bra om man var minst två från samma skola eller helst arb.lag så att man kan diskutera och pröva det man lärt sig. Då ger nog kursen ännu mer.

Tack för en trevlig kurs

Jag tycker det har varit bra att få mycket tips på sidor och verktyg, men tror det hade gett ännu mer om dessa tips hållits kortare och att man istället fått lite mer tid för att pröva och sätta sig in i de olika sidor och verktyg man själv är nyfiken på. Min uppfattning är att man ändå behöver sitta själv med digitala verktyg och pilla och pröva sig fram, så en kort introduktion och mer tid till att pröva själv!


Det är bra om man kan gå flera från sitt arbetslag. Kan man ha någon form av studiecirkel på em tid?


Så som upplägget verkar bli, att punktmarkera ett arbetslag, tror jag är jättebra. På min arbetsplats i Öjersjö har vi en gång i månaden pedagogiska kvällar med arbetstid 17-19 alt 18-20. Att ha fortlöpande fortbildning vid sådana kvällar tror jag kan vara bra.


Jag är nöjd med upplägget som det varit. Lärare som undervisar i samma åldrar har varit i samma grupp. Undervisningen har på det viset kunnat vara lite riktad. Det som behövs är tid att arbeta med det man lärt sig på skolan. Men det hör väl inte hit... Det vore bra om vi fick chans till fortsatt utbildning, kanske i arbetslaget eller ämnesgruppen.


Säger som mina elever brukar säga "allt är bra". Det har varit lyxigt att få komma iväg flera heldagar och bara lära sig nya grejer. Tror att det hade varit bra om flera från samma arbetslag gått samtidigt då hade gruppen fått ut ännu mer. Tack!!!


Kursen har varit mycket givande och rolig! Den har varit över förväntan.


Jag tror att det finns många på varje skola som har mycket kompetens att delge till sina kollegor och jag tror att om man skapar forum, antingen digitalt eller avsatta mötestider så kan vi lära av varandra.

Sedan är det bra om man fyller på med de senaste någon gång per termin.
Vi måste bli bättre på att sprida saker som vi uppfunnit som andra kan ta del av eller visa!

Tycker du är väldigt kunnig och inspirerande!


fredag 14 mars 2014

Avslutning 7 maj


Utvärdering


8.00 Aulan Vallhamra skola

8.10-8.30 Anna Lindström, Ulrica Kjellgren
8.30-8.50 Christina Köhlmark, Johanna Larnberg
8.50-9.10 Ulrika Hedencrona, Kerstin Lundgren
9.10-9.30 Anna Lööf, Rebecka Larsen

9.30-10.30 Fika och rundvandring i C-huset

10.30-10.50 Matti Päättönen, Lisbeth Kilander
10.50-11.10 Hilda Ellborg, Emma Jildeflod
11.10-11.30 Lena Lingren, Annika Jimmerfors
11.30-11.50 Anette Höijer, Petra Almström
11.50-12.10 Marianne Lindberg Olsson, Christina Larsson
12.30-12.50 Johan Wahlberg, Peter Sogor

13.00 - ca 14.30 Lunch och avslutning på Slottet

Vad kan man då redovisa?
Tanken med utbildning är att ni efter inspiration skall få möjlighet att testa nya verktyg som ni kan använda i er undervisning. Förhoppningsvis har ni testat något i er barn-/elevgrupp, antingen så har eleverna testat något nytt för dem eller så har ni prövat ett nytt verktyg. Utvärdera, vad hände?

Ni kan också redovisa er syn på Digital kompetens i ett utbildningssammanhang.

Ni har kanske använt något som vi inte berört på kursen och som ni vill visa de andra i gruppen.

Ni kan också planera ett utbildnings område/tema som ni vill starta upp i höst där eleverna skall använda sig av digitala redskap eller upphovsrätt/källkritik/e-mobbning.

Välkommen

måndag 10 mars 2014

söndag 16 februari 2014

19 februari

Vi ses i KS-rummet.
8.30-15.30

Välkomna!

fredag 10 januari 2014

Nästa träff

Välkomna till en ny termin.

Se datum för våren träffar till höger.
Vi ses den 17 januari nästa gång. Vi är då i KS-rummet igen i kommunalhuset.
8.30-15.30

Välkomna!

onsdag 18 december 2013

Lärares professionella lärande och utveckling

Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperleytisdag 26 november 2013

Fredagen den 29

På fredag ses vi igen, 8.30 - 15.30.
Vi ses i lokalen på Laxen, T9.

Temat för dagen är Källkritik, upphovsrätt och e-mobbning.
Vår gästföreläsare är kommunens skolbibliotekarie Gunilla Andesson